تأمین سرمایه برای کسب¬وکار شما

شرح دوره

با توجه به این¬که مخاطبان این دوره بنگاه¬های کوچک و متوسط و کارآفرینان می¬باشند، این دوره به شرکت¬کنندگان نوعی آشنایی کلی با فرایندهای مربوط به روش¬های گوناگون تأمین سرمایه برای فعالیت¬های آنها می¬دهد.

0.00 (0)
7

توجه:

توصیه می‌کنیم از آخرین نسخه مرورگرهای کروم یا سافاری استفاده کنید تا تجربه‌ای بهینه از مشاهده متون و سخنرانی­ها داشته باشید.

شرایط دریافت گواهی دوره

برای شرکت­کنندگانی که شرایط دوره را احراز کنند، گواهی الکترونیکی پایان دوره صادر می­شود.

ساختار دوره

پودمان 1:
تأمین سرمایه برای کسب¬وکار شما
پودمان 2:
انتخاب تأمین¬کننده سرمایه مناسب
پودمان 3:
تأمین مالی
تمرین مطالعه موردی:
گواهی دوره: