เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น


หลักสูตรนี้จะแนะนำพื้นฐานของการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:

ประเมินว่าการทำเกษตรอินทรีย์เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับฟาร์ม/บริษัทของตนหรือไม่
ประเมินวิธีการนำแนวทางการจัดการคุณภาพดินและการควบคุมศัตรูพืช/โรคเข้าไว้ในวิธีการแบบองค์รวมเพื่อผลิตพืชอินทรีย์อย่างยั่งยืน
กำหนดแนวคิดขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการรับรองอินทรีย์ และ;
ระบุช่องทางการตลาดที่มีแนวโน้มจะขายผลิตผลอินทรีย์ได้มากที่สุด

หมายเหตุ:

เราขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประสบการณ์การเข้ารับชมการบรรยายที่ดีที่สุด

ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมที่มีปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้ครบถ้วนจะได้รับประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตรที่ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์
การจัดการดินและปุ๋ยอินทรีย์
การอารักขาพืชในเกษตรอินทรีย์ - หลักการและวิธีการ
การดำเนินการให้ได้รับการรับรองและการวางตลาดผลิตภัณฑ์อินทรีย์
กรณีศึกษา
ใบรับรองความสำเร็จ
Introduction to Organic Farming in Thai Login to Sign Up
Course Language
English ‎(en)‎
Next start date
10, June 2024
Time required
4 ชั่วโมงใน 2 สัปดาห์
Course fee
ไม่คิดเงิน
Course access
เปิดรับสมัคร
Tutor Information

Shaun Lake (Tutor)