မြန်မာ့စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း (Myanmar Agritourism)

Course description

0.00 (0)
26

သင်တန်းပို့ချရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ

စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း။ ။ အောင်မြင်သော စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဖော်ထုတ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါမည်။

မှတ်ချက်။

။ ပို့ချချက်များကို ကြည့်ရှုရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် Chrome (သို့) Safari browsers များ၏ နောက်ဆုံး version ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

သင်တန်းလက်မှတ်

သင်တန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော သင်တန်းသားများသည် သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်ကို အီလက်ထရောနစ် (electronic)ပုံစံဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

သင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံ

စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ခြင်း:
သင်ခန်းစာပြီးမြောက်ခြင်းလက်မှတ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်):
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း  (Myanmar Agritourism) Login to Sign Up
Course Language
English ‎(en)‎
Next start date
To be announced...
Time required
2 hours over 2 weeks
Course type
Online/Internet Based
Course fee
Free
Course access
Open
Tutor Information

Nicole Haeusler

YOU WILL BE LEARNING
tourism agritourism heritage myanmar travel food and agriculture