သင်တန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်

ဤသင်တန်းသည် လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံရောင်းချသူများ၏ ရှုထောင့်မှ အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အခြေခံအချက်များကို မိတ်ဆက်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းမှ အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် 3S ဟု ခေါ်ဆိုသည့် – Surroundings ဆိုင်၏ပတ်ဝန်းကျင်၊ Shop ရောင်းချသည့်ဆိုင်နှင့် Self ရောင်းချသူကိုယ်တိုင် အပေါ် အဓိကထား၍ ၎င်းတို့ရောင်းချနေသော ထုတ်ကုန်များသည် စားသုံးရန်အတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းသေချာစေရန် ရောင်းချသူများကို အသိပညာပေး ပံ့ပိုးသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများရောင်းချသည့် အရောင်းဆိုင်နှင့် ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစားအစာ ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ လက်တွေ့ကျ၍ လိုက်နာရလွယ်ကူသော အကြံဉာဏ်များနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ လည်းသင်တန်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။ သင်တန်း၏ နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာတွင် COVID 19 ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အစီအမံများ အကြံပြုချက်များလည်း ပါဝင် ထည့်သွင်း ထားပါသည်။

မှတ်ချက် - သင်တန်းမှ သင်ခန်းစာများကို ကောင်းမွန်စွာ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် Chrome သို့မဟုတ် Safari အင်တာနက် ဘရောက်ဆာများ၏ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

 ဤသင်တန်းပြီးစီးပါက၊ သင်တန်းသားများသည် -

လတ်ဆတ်သော ထုတ်ကုန်ရောင်းချသူအတွက် အစားအစာဘေးကင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၏ အရေးပါပုံကို ရှင်းပြနိုင်ခြင်း၊

ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဆိုင်နှင့် ရောင်းချသူကိုယ်တိုင်မှ အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်း၊

COVID-19 ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန် အစီအမံများကို အကောင်အထည်နိုင်ခြင်း - စသည်တို့ကို ‌ဆောင်ရွက်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းဆင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပေးသော ပြီးဆုံးကြောင်း သင်တန်းဆင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

သင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံ

သင်ခန်းစာ ၁ - လတ်ဆတ်သော ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချနေသော ရောင်းချသူများအတွက် အစားအစာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် အရေးပါမှု

သင်ခန်းစာ ၂ - အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအပေါ် ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ သက်ရောက်မှု

သင်ခန်းစာ ၃ - အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအပေါ်  ရောင်းချသည့်ဆိုင်၏သက်ရောက်မှု

သင်ခန်းစာ ၄ - “ရောင်းချသူကိုယ်တိုင်” နှင့် အစားအစာသန့်ရှင်းရေး

သင်ခန်းစာ ၅ - COVID-19 တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးအပေါ် အလေးထားရမည့်အရာများ